Dokumenty

Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

platný od 1. 9. 2021

 

Školní vzdělávací program "Vyrůstáme pod Jedlovou"

Úvod
Příloha č. 1: Charakteristika předmětů

Charakteristika předmětů - I. st.

Charakteristika předmětů - II. st.

Příloha č. 3: Učební plán

Příloha č. 4 Projektové dny, průřezová témata

 

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2020/2021

Příloha: Výroční zpráva o hodpodaření 2020

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2019/2020

Příloha: Výroční zpráva o hospodaření 2019

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2018/2019

Příloha: Výroční zpráva o hospodaření 2018

Výroční zpráva školy za šk. rok 2017/2018

Příloha: Rozbor hospodaření školy za rok 2017

Výroční zpráva školy za šk. rok 2016/2017

Příloha: Rozbor hospodaření školy

Řád školní družiny

 
 
 

Žádost o uvolnění žáka z vyučování - více dnů

Žádost o uvolnění žáka z Tv

Žádost o uvolnění žáka z Tv bez náhrady

 

Rozpočet ZŠ 2018

Rozpočet 2019 - 1. návrh rozpočtu

Rozpočet 2019 - schválený rozpočet

Rozpočet 2020 - 1. návrh rozpočtu

Rozpočet 2020 - schválený rozpočet

Rozpočet 2021 - 1. návrh rozpočtu

Rozpočet 2021 - schválený rozpočet

 

 

Rozpočtový střednědobý výhled hospodaření 2020 - 2021

Rozpočtový střednědobý výhled hospodaření 2021 - 2022