Vybavení učebny technických a řemeslných oborů ZŠ Dolní Podluží

Vybavení učebny technických a řemeslných oborů ZŠ Dolní Podluží

Na projekt „Vybavení učebny technických a řemeslných oborů ZŠ Dolní Podluží“ s reg. číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016864 je poskytována finanční podpora z EU.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

V rámci realizace projektu bude pořízeno nové vybavení pro učebnu technických a řemeslných oborů. Celková bezbariérová dostupnost školy je již vyřešena pořízením schodolezu a vybudovanými bezbariérovými WC. Cílem projektu je zlepšit kvalitu výuku technických a řemeslných oborů jako jedné z klíčových kompetencí.   

CÍLE PROJEKTU

Cílem projektu je prostřednictvím pořízení moderního vybavení učebny technických a řemeslných oborů zvýšit kvalitu výuky klíčových kompetencí. Aktivity projektu jsou zcela v souladu se specifickým cílem 2.4 IROP, neboť půjde v rámci hlavních podporovaných aktivit projektu o pořízení vybavení odborné učebny za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích technické a řemeslné obory.

VÝSLEDKY PROJEKTU

V rámci realizace projektu dojde k pořízení nového vybavení pro učebnu technických a řemeslných oborů Základní školy Dolní Podluží. 

« zpět