Vybavení učebny fyziky a chemie ZŠ Dolní Podluží

Vybavení učebny fyziky a chemie ZŠ Dolní Podluží

Na projekt „Vybavení učebny fyziky a chemie ZŠ Dolní Podluží“ s reg. číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014542 je poskytována finanční podpora z EU.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

V rámci realizace projektu byla modernizována a nově vybavena učebna fyziky a chemie. Celková bezbariérová dostupnost školy byla řešena v rámci souběžně realizovaného projektu, který byl podpořen z 92. výzvy IROP a v jehož rámci byl pořízen schodolez a provedeny stavební adaptace stávajících WC na bezbariérové WC. Cílem projektu je prostřednictvím modernizace učebny fyziky a chemie zlepšit kvalitu výuky přírodních věd jako jedné z klíčových kompetencí.   

CÍLE PROJEKTU

Cílem projektu je prostřednictvím pořízení moderního vybavení učebny fyziky a chemie zvýšit kvalitu výuky klíčových kompetencí. Aktivity projektu jsou zcela v souladu se specifickým cílem 2.4 IROP, neboť v rámci hlavních podporovaných aktivit projektu bylo pořízeno  vybavení odborné učebny za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích přírodní vědy.

VÝSLEDKY PROJEKTU

V rámci realizace projektu došlo k pořízení moderního vybavení učebny fyziky a chemie Základní školy Dolní Podluží. 

« zpět