Učebna cizích jazyků a řešení bezbariérovosti ZŠ Dolní Podluží

Učebna cizích jazyků a řešení bezbariérovosti ZŠ Dolní Podluží

Na projekt „Učebna cizích jazyků a řešení bezbariérovosti ZŠ Dolní Podluží“ s reg. číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013099 je poskytována finanční podpora z EU.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

V rámci realizace projektu byla modernizována a nově vybavena jazyková učebna a učebna IT. Celková bezbariérová dostupnost školy byla vyřešena pořízením schodolezu a stavebním adaptací stávajících WC na bezbariérové WC. Cílem projektu je prostřednictvím vytvoření jazykové učebny a učebny IT zvýšit kvalitu výuky klíčových kompetencí

CÍLE PROJEKTU

Cílem projektu je prostřednictvím vytvoření jazykové učebny a učebny IT zvýšit kvalitu výuky klíčových kompetencí. Aktivity projektu jsou zcela v souladu se specifickým cílem 2.4 IROP, neboť půjde v rámci hlavních podporovaných aktivit projektu o stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi.

VÝSLEDKY PROJEKTU

V rámci realizace projektu došlo k modernizaci a pořízení nového vybavení jazykové učebna a učebna IT Základní školy Dolní Podluží. 

« zpět