Obec a okolí

pátek 26. září 00:00 | Projektové dny | Markéta Hobzová

 

26. září proběhl na 1. stupni ZŠ projektový den - DOMOV, OBEC, ŠKOLA. Tentokrát jsme se rozdělili a každá třída měla svůj vlastní program.

Prvňáčci prozkoumali okolí školy, p. Rozsypal a p. Mrtka jim připravili program v hasičárně. Dalším bodem byla prohlídka prostoru Domovina, kde jim vyprávěl o historii obce p. Rydval a p. Liška, pomáhala jim také paní Pietschová. Navštívili jsme také MŠ v DP.

Druháčci odjeli do Horního Podluží a zde navštívili místní hasiče, program pro ně měl připravený p. Průša. Poté jsme zakreslovali plánek obce a před deštěm jsme se schovali do penzionu Jana. Po příchodu na nádraží nám paní. Vašutová ochotně ukázala nádražní prostory a stahování závor. Na závěr jsme si také prohlédli prostory Domoviny.

Třeťáci začali den prohlídkou hasičské zbrojnice v Dolním Podluží a potom odjeli do Jiřetína. Prvním bodem bylo zakreslení plánku středu obce, druhým bodem byla návštěva infocentra, kde školáky přivítala paní. Koldová. Třeťáci z Jiřetína ke škole přišli pěšky.

Čtvrťáci svůj den začali návštěvou Domoviny a potom odjeli do Varnsdorfu na náměstí. Tady také vytvořili plánek středu města a vyrazili směrem k pivovaru Kocour. Tady na ně čekala prohlídka malé domácí ZOO, zde se jim věnovala paní. Pokorná. Na závěr se děti občerstvily v místní restauraci a na náměstí došly pěšky a odtud odjely zpět autobusem.

Páťáci rovnou odjeli směr Varnsdorf a před programem nabírali síly v cukrárně Sluníčko. Poté navštívili DDM Varnsdorf, kde jim prohlídku připravila paní Louková a pan Bártík je provedl modelářskou dílnou. Také oni vytvořili plánek - okolí kulturního centra. Po návratu do školy je ještě čekala prohlídka Domoviny.

Projektový den měl velký úspěch a všechny děti si vytvořily znak obce a znak spolku Domovina.

Projekt připravily Mgr. Hofmanová a Mgr. Horáková


Zpět